28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đẹp mắt và sáng tạo

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu đẹp mắt và sáng tạo
(Đánh giá)

Trong thiết kế bộ nhận diện thương hiệu, logo không phải là thương hiệu, cũng không phải là nhận diện thương hiệu của bạn. Thiết kế logo, thiết kế nhận diện thương hiệu và tất cả những gì liên quan đến thương hiệu đều có vai trò khác nhau, cùng nhau tạo thành một hình ảnh nhận diện cho một doanh nghiệp hoặc sản phẩm. Hiện đã có một số cuộc thảo luận gần đây trên các trang web về chủ đề này: “logo không phải là thương hiệu của bạn”. Tất cả điều này có thể đúng nhưng đa số chúng ta không nhìn thấy bất kỳ sự khác nhau rõ ràng nào giữa “thương hiệu”, “bản sắc” và “biểu tượng”.

Thương hiệu là gì? – Là những cảm nhận tổng thể về hình ảnh công ty. Bản sắc thương hiệu là gì? – là các hình ảnh đặc trưng mà chỉ riêng thương hiệu của bạn mới có. Logo là gì? – là một biểu tượng xác định doanh nghiệp, từ những ký hiệu đơn giản nhất đến các biểu tượng phức tạp…

Mời các bạn cùng Bigsouth Brand theo dõi những bộ nhận diện thương hiệu sáng tạo và đẹp mắt của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới:

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

identity design

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

28 thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

error: Content is protected !!