Bạn có biết 60% người tiêu dùng quyết định mua hàng tại điểm bán mà không