Ngay từ lúc mới ra đời các doanh nghiệp đã rất chú ý đến vấn đề