Bộ sưu tập thiết kế brochure đẹp

Bộ sưu tập thiết kế brochure đẹp
(Đánh giá)

Mẫu thiết kế brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo (có thể hiểu nôm na là một quyển sách nhỏ và mỏng hay một tập sách) chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy, về các sự kiện, những địa điểm du lịch nổi tiếng, hình ảnh… mà nhà thiết kế Brochure muốn gửi gắm đến những người được xem là khách hàng mục tiêu của họ.

Mẫu thiết kế brochure được gọi một cách việt hóa là tờ gấp quảng cáo

Bộ sưu tập thiết kế brochure đẹp

Bộ sưu tập thiết kế brochure đẹp

thiết kế tờ gấp quảng cáo

thiết kế tờ gấp quảng cáo

thiết kế tờ gấp quảng cáo

Bộ sưu tập thiết kế brochure đẹp

Bộ sưu tập thiết kế brochure đẹp

Bộ sưu tập thiết kế brochure đẹp

BỘ SƯU TẬP THIẾT KẾ BROCHURE ĐẸP

error: Content is protected !!