Đặt tên thương hiệu tưởng chừng là đơn giản nhưng thực tế thì đây lại chính là một