Chắc hẳn với những người làm tiếp thị quảng cáo hay thương hiệu đều không lạ