Trong thiết kế giao diện người dùng, tất cả yếu tố cần được cân bằng và